Asamblea xeral extraordinaria

A SOCIEDADE DEPORTIVA SOFAN CONVOCA ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Sofán a 20 de Marzo de 2018. A Sociedade Deportiva Sofán, en reunión de Xunta Directiva de 14 de marzo de 2018, e a proposta do seu presidente, acordou convocar a sua Asamblea Xeral Extraordinaria de socios, para que teña lugar o próximo MERCORES 4 de ABRIL de 2018, as 20:00 en primeira convocatoria e as 20:30 en segunda, no Local Social do clube.

ORDE DO DÍA:
– Modificación dos Estatutos do Clube.

En Sofán a 20 de marzo de 2018.

O Presidente.                                                                  O Secretario.
Ricardo Serrano Tasende.                                       Marcos Gende Periscal.